سازمان بسیج مهندسین استان مرکزی

بیانیه بسیج مهندسین استان مرکزی در محکومیت جنایات میانمار